SERP Acad. - Google SEO сертификат: има ли сертификат, който да ни помогне за класиране в Google?

Google SEO сертификат: има ли сертификат, който да ни помогне за класиране в Google?

Сферата на оптимизация за търсачки (SEO) е динамично развиваща се индустрия. Всеки ден носи със себе си нови подходи, техники и изисквания, които помагат на специалистите да предоставят по-високо качество за потребителите и по-добро класиране за сайтовете на клиентите си в търсачки като Google.

Специфично за SEO е, че не само начинаещите търсят подходящи обучителни материали, които да им помогнат да навлязат по-бързо в сферата. Специалисти с по-голям опит също са в непрестанно търсене на начини да обогатят знанията си с цел да се отличат от конкуренцията и да предложат по-ефективни резултати.

В онлайн пространството често може да намерите безплатни ресурси, но съществуват и много други удачни варианти. Конференции, семинари и онлайн уроци са само част от тях. 

Може да намерите и специализирани SEO курсове, които могат да предлагат възможност за получаване на сертификат. Но заслужава ли си да преминете някой от тях и ще помогнат ли за по-доброто класиране на вашия сайт в търсачките?

Ученик, завършил SEO курс, държи в ръката си Google SEO сертификатИзточник на изображението: Pexels.com

Какво е SEO сертификат?

SEO сертификатът представлява удостоверение за успешно преминат курс в сферата на оптимизацията за търсещи машини като Google.

Към момента висшите училища не предлагат тясно специализирани SEO обучения със съответната диплома за висше образование. Специалистите в тази сфера често са преминали обучение за дигитален маркетинг. Затова такъв тип сертификати се издават от образователните платформи, агенции за дигитален маркетинг или организациите, които предлагат SEO курс или обучение.

Въпреки че в повечето случаи такъв сертификат не е регулиран от образователна институция както университетска диплома или сертифицирана програма, съществуват и алтернативи като SERP Acad.

Характеристики на сертифицираните SEO курсове

Типичният SEO курс предлага опцията да се запознаете с основите на едно или повече направления в оптимизацията на сайтове, а съответният Google SEO сертификат доказва, че успешно сте преминали и завършили курса на обучение.

Може да намерите онлайн, присъствени или хибридни курсове, които да са безплатни или платени. Някои съдържат единствено теоретична част, а други съчетават теорията с практиката. Фокусът на курсът може да е един единствен, или да се изменя към различни дисциплини, като например оптимизация на технически параметри или оптимизация на съдържание за уеб.

За какво може да ви послужи?

SEO сертификатът е чудесен начин да започнете кариерата си на SEO специалист, ако тепърва навлизате в сферата на оптимизацията за търсачки и не разполагате с постигнати резултати от реални проекти. 

Той ще послужи за доказателство пред вашия потенциален клиент или работодател, че разполагате с необходимия за позицията практически или теоретичен опит. Това може да изиграе ключова роля в развитието на професионалните ви отношения.

Сдобиването със SEO сертификат може да е полезно и за тези от вас, които вече имат добри познания в сферата, но желаят да надградят уменията си. Преминаването на подобен курс може да ви послужи с нови запознанства и много различни гледни точки.

Курсист в SEO академия води записки в тетрадка по време на онлайн лекция

Източник на изображението: Pexels.com

Съществува ли Google сертификат?

Към момента Google е най-популярната търсеща машина в света. Затова и много хора се питат дали съществува SEO курс със сертификат, предлаган от Google. 

Краткият отговор е “не”. Google не предлага курс или сертификат за оптимизация за търсещи машини. Въпреки това ви предлага възможност да преминете редица онлайн обучения, които се фокусират върху различни инструменти на Google. Такива са например Google My Business, Google Analytics и други.

Кой е най-добрият начин да научите SEO?

Вече уточнихме някои от различните методи, чрез които можете да надградите вашите знания в света на оптимизацията. Уточнихме и характеристиките на един SEO курс, предлагащ сертификат при успешно завършване, както и това, че най-голямата търсачка в света не предлага подобна опция.

Затова нека да преминем и към въпросът, който всеки един човек, навлизащ в SEO индустрията, си задава: “Кой е най-добрият начин да науча SEO?” 

Безспорно единственият начин да станете добър специалист в сферата е да практикувате дейността, да допускате грешки и да се учите от тях. В SEO не съществува универсална формула за успех. Вместо това се постарайте да разгледате професията като неспирен процес на обучение, трансформация и адаптация. 

Ето и някои добри практики, които най-добрите специалисти следват:

За да стигнете до практическия опит обаче, е редно да познавате основните понятия, техники и похвати в оптимизацията. А най-добрият начин да постигнете това, е да се запишете за качествен курс, изготвен от професионалисти в индустрията.

Ако курсът предлага и удостоверение за успешно преминаване като сертификат, то това ще ви помогне и в намирането на работа, която от своя страна ще доведе до необходимия практически опит.

Курсист в библиотека, четящ обучителни материали преди полагане на SEO изпит

Източник на изображението: Pexels.com

Кой е най-добрият сертификат за SEO?

Към днешна дата най-добрият сертификат за SEO в България се предлага от първата българска академия, изцяло фокусирана върху оптимизацията за търсещи машини – SERP Acad.

SERP Acad. е SEO академия, създадена от SEO агенция Serpact, която работи в тясно сътрудничество със Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 

Благодарение на това партньорство, SERP Acad. предлага първия в България SEO сертификат със статут на следдипломна квалификация валиден както в България, така и в чужбина. Той е акредитиран от Стопански факултет на университета.  

Каква методология се използва в SERP Acad.?

Целта на курса, предлаган от SERP Acad., е да запознае курсистите с основите и детайлите на всяко едно направление в професията, както и да ги подготви за реални ситуации чрез практически занятия и дискусии.

Курсът е разделен на четири модула:

Курсистите могат да изберат да се запишат за конкретен модул или за цялостен SEO курс, включващ всички модули.

Ето и някои от характеристиките на курса от SERP Acad.:

  • Лектори с дългогодишен опит и отличия в областта на SEO
  • Онлайн и присъствени лекции
  • Практически занятия и задания
  • Q&A сесии
  • Специализирана Facebook група за отворени дискусии
  • Теоретичен и практически изпит в края на всеки модул
  • Безплатен достъп до водещи SEO инструменти в индустрията
  • Специални гост-лектори
  • Индивидуален подход към всеки курсист
  • Сертификат – удостоверение за следдипломна квалификация при успешно преминат модул

Заслужават ли си SEO сертификатите?

За да бъдем максимално откровени, ще споделим нашето искрено мнение – не, не всички SEO сертификати си заслужават. Препоръчваме да направите детайлно проучване относно курса, за който планирате да се запишете, както и да проверите отзивите на хората, които вече са го преминали.

По време на проучването препоръчваме да обърнете внимание на включените модули, лекторите и техния професионален опит, както и дали в него са включени практически занятия. Обикновено практическата част е тази, която отличава добрия курс от останалите. 

Теорията е важна, но е необходимо да приложите различните техники и модели на работа на практика. Това ще ви помогне да разберете цялостната картина и да наберете опит и самочувствие за изпълнение на реални проекти вбъдеще.

Със сигурност има много курсове, предлагащи сертификати, които със сигурност си заслужават вашето време, труд и пари. Съществуват много качествени курсове, които предлагат структурирана и добре изградена основа за вашата бъдеща SEO кариера.

Младши SEO специалисти по време на обучението си се социализират и дискутират идеи

Източник на изображението: Pexels.com

Какви са предимствата на качествения курс?

Предимствата на качествения и добре структуриран курс за оптимизация за търсачки могат да бъдат много, но ние ще се спрем на няколко основни такива.

Спестява време

Да, правилната методология и организираното съдържание на учебни материали може драстично да намали времето, което бихте прекарали в търсене на информация, разпръсната в цялото уеб пространство.

Достоверен източник на информация

Правилният SEO курс ви предлага възможност да попивате знания от уважавани SEO специалисти в индустрията. Освен това ви гарантира достъп до достоверни източници на информация и ви насочва към правилните ресурси, които да ползвате вбъдеще. 

Създава връзка между различните звена

Качественият курс ще изгради цялостното ви разбиране за SEO като обвърже различните звена и екипи като техническо SEO, семантично SEO и промотиране на съдържание в уеб.

Изгражда общество от младши специалисти

По време на вашето SEO обучение ще създадете контакти и приятелства с други хора в сферата и ще станете част от едно професионално общество със сходни интереси и цели.

Предоставя възможност за работа

Добрият курс за оптимизация за търсачки и съответният сертификат ще ви даде нова квалификация и възможност за професионално развитие. Създадените по време на курса контакти също могат да изиграят ключова роля в кариерното ви бъдеще.

Подобни статии