SERP Acad. - Какво е SEO копирайтинг и играе ли роля в бизнеса?

Какво е SEO копирайтинг и играе ли роля в бизнеса?

Всеки специалист в сферата на оптимизацията за търсачки (SEO), дигиталния маркетинг и онлайн бизнеса е чувал за SEO копирайтинг (copywriting). Въпреки това термините често остават размити, а последствие от това е и неправилното разбиране на истинското значение на дейността за бизнеса.

Затова днес ще обсъдим какво е SEO копирайтинг, какво включва той и какъв е примерният процес по създаване на оптимизирано съдържание. Това от своя страна ще ни доведе до заключение с какво допринася оптимизирания за търсачки текст за самия бизнес.

Лаптоп и тефтер, които SEO копирайтър ще използва по време на процеса на създаване на оптимизирано уеб съдържание

Източник на изображението: Pexels.com

Какво е SEO копирайтинг и с какво често се бърка?

SEO копирайтингът е често срещан термин в средите на дигиталния маркетинг. Въпреки това често се бърка с друга творческа дейност, наречена “content creation”, или с други думи – създаване на съдържание.

Копирайтинг vs създаване на съдържание

Важно е да разграничим двата термина преди да продължим напред. На първо място, обикновено копирайтинг се отнася до създаването на кратко рекламно съдържание, целящо продажба. Такъв тип съдържание може да включва текст за реклами, социални медии, целеви страници и др.

От друга страна, създаването на оптимизирано съдържание за уеб включва по-дълги текстове, които се стремят да допринесат максимална стойност за потребителя и да го информират или да отговорят на неговите въпроси. Примери за такъв тип съдържание включват блог постове, електронни книги, доклади, имейл бюлетини и др.

Въпреки че двата термина се различават, в днешната статия ще ги използваме взаимозаменяемо като ги отнасяме до създаването на оптимизирано, полезно съдържание за уеб потребителите.

Качествено уеб съдържание запълва липсваща част от пъзел за читателя, който търси отговор на въпроса си

Източник на изображението: Unsplash.com

Какво е SEO копирайтингът и какво цели?

Създаването на съдържание, оптимизирано за търсачки, обединява различни процеси и SEO техники. В комбинация, те целят по-високо класиране в резултатите от търсенето (SERPs) за избрани ключови думи, отговарящи на заявката на потребителя, която въвежда в полето за търсене.

Само по себе си, по-високото класиране в резултатите означава по-добра видимост. По-добрата видимост от своя страна е предпоставка за по-голям брой органичен трафик. С други думи, добре оптимизираното и качествено съдържание цели да доведе и задържи максимално голям брой хора във вашия сайт.

Какво са ключовите думи?

Ключовите думи и фрази са неизменна част от всяка една SEO стратегия. Те са думи, които потребителите въвеждат в търсачката, за да открият желаните от тях резултати. От друга страна, те са и думите, които определят за какво точно се отнася сайта ви.

Например, ако се интересувате от SEO копирайтинг и желаете да разберете повече за него, вие бихте въвели фраза подобна на “Какво е SEO копирайтинг?” в полето за търсене на Google

И тъй като търсачката цели да изведе уместни резултати, отговарящи на заявката ви, той ще ви изведе страниците, които отговарят най-точно на съответната ключова фраза. 

Затова и като собственик на бизнес или уеб сайт, вашата цел трябва да е да синхронизирате това, за което пишете в сайта си, с това, което вашите персони на купувача биха потърсили. А това се случва чрез предварително проучване на ключови фрази.

Видове съдържание при SEO копирайтинга

Видовете съдържание, което може да бъде създадено за една SEO стратегия, са разнообразни и варират от текстове до инфографики и видеа. 

Нека да разгледаме някои от по-често срещаните видове:

 • Продуктови страници – представят се предлаганите продукти или услуги, както и техните характеристики и предимства
 • Блог постове – информативно и полезно за потребителя съдържание, което често печели органични линкове и споделяния в социални мрежи. От своя страна могат да бъдат различни по структура и цел.
  • Ръководства
  • Статии
  • Терминологични речници
  • Инфографики
  • Списъци
  • Директории
  • Презентации/Слайдшоу
  • Уроци тип “как да”
  • Интервюта
  • Често задавани въпроси (ЧЗВ) и много други.
 • Електронни книги и .pdf файлове
 • Визуално съдържание (видеа, изображения, графики и др.)

Процес при създаване на SEO съдържание

Публикуването на SEO оптимизирано съдържание е важно, но още по-важно е неговият главен фокус да е върху читателя и това каква е неговата текуща потребност. Търсещите машини се стремят да предоставят не само най-уместното, но и най-качественото съдържание на потребителя, който въвежда заявка в търсачката.

Качественото съдържание обаче е необходимо не само за вашата SEO стратегия, но и за авторитета на бизнеса ви. Когато даден потребител посети вашия сайт, той търси отговор на своя въпрос или се стреми да надгради знанията си, за да вземе информирано решение за даден продукт или услуга.

Предоставяйки на читателите търсената от тях информация и добавяйки истинска стойност, вие изграждате своя авторитет на експерт в нишата и печелите доверието на потенциални клиенти. Ако трябва да сведем горното до едно единствено изречение, то би било “Винаги поставяйте читателя на първо място.”

След като изяснихме тази подробност, нека да преминем и към същинския процес на създаване на SEO съдържание. Въпреки че всеки копирайтър има изграден собствен творчески процес на работа, в следващите редове ще изброим няколко примерни стъпки, които целят да ориентират хората, които са по-малко запознати с този тип дейност.

Стъпка 1: Избор на подходяща ключова дума и уместна тема

Преди да се започне работа по същинското създаване на текст, е необходимо копирайтърът да знае за какво точно ще пише. 

Това се прави чрез предварително изготвена CMS (content marketing strategy) стратегия. Тя от своя страна се изготвя на база избрани ключови думи, групирани по смисъл/услуга и намерение на потребителя.

За всяка ключова дума се прави проучване на уместни теми и въпроси, от които читателите се интересуват. Избира се подходяща тема, която се адаптира към конкретния бизнес и персона на купувача.

*Тази стъпка се извършва според изготвените вътрешни бизнес процеси. SEO копирайтърите обикновено получават задание от Content Marketing стратег. В случай че разполагат с необходимата квалификация, могат да планират съдържанието сами.

SEO копирайтър на бяла дъска създава план за бъдещо съдържание с уместни теми и въпроси според персоната на купувача

Източник на изображението: Pexels.com

Стъпка 2: Анализ на задачата и детайлно проучване на темата и профилите на идеалните купувачи / потребители

Следващата стъпка е копирайтърът внимателно да анализира задачата и детайлно да проучи темата, за която ще пише.

В един идеален свят, човекът, който създава съдържание, е експерт в нишата, за която пише. За съжаление обаче това не винаги е възможно и често копирайтърът тепърва се запознава с дадена ниша, продукт или услуга. 

Именно и заради това е редно да му предоставите достатъчно време, ако желаете на сайта ви да се публикува качествено, полезно и ангажиращо съдържание

По време на тази стъпка копирайтърът извършва различни дейности:

 • Запознава се с нишата/продукта/услугата.
 • Съобразява намерението на потребителя.
 • Запознава се с персоната на купувача и избира подходящ тон/стил на писане.
 • Прави проучване на конкурентите и тяхното съществуващо съдържание.
 • Изследва техните пропуски и планира с какво може да надгради/подобри информацията.
 • Събира фактология и терминология.
 • Проверява достоверността на източниците на информация.

Рафтове, пълни с книги, които професионален SEO копирайтър ще използва за своето проучване преди създаване на съдържание

Източник на изображението: Pexels.com

Стъпка 3: Създаване на структура на текста чрез планиране на подтеми и подзаглавия

Тази стъпка е една от основите на създаване на съдържание, тъй като създава последователност и ясна представа за това какво ще представлява бъдещият текст. Това значително улеснява и ускорява процеса на писане.

Тук копирайтърът вече е направил проучването си и спокойно може да разпише заглавията на основните подтеми, които да развие впоследствие. За още по-голяма ефективност може да добави допълнителни подзаглавия към подтемите, за да създаде по-добра структура и логическа последователност.

*Разписвайки своите подтеми, създателят на съдържание винаги трябва да се стреми да отговори максимално точно на основния въпрос и да надхвърли очакванията на потребителя.

Стъпка 4: Създаване на основен текст/чернова

Следва създаването на първата чернова, която представлява много груба първа версия на финалния текст.

Копирайтърът записва своите идеи и всичко, което е научил по време на своето проучване, и го оформя последователно според предварително разписаните подтеми и подзаглавия. На този етап той не се стреми да създаде завършено съдържание, а по-скоро да събере и оформи в един документ цялата информация, която ще бъде използвана.

Копирайтър създава чернова, базирана на направено проучване за ново SEO съдържание за уеб сайт

Източник на изображението: Pexels.com

Стъпка 5: Преглед на черновата, ревизия и подобрение

Време е за ревизия на черновата и качественото изписване на текста. 

Сега вече копирайтърът е по-внимателен и прецизен в оформянето на съдържанието. Той/тя създава смислени и последователни изречения и параграфи, като се старае да ги прави кратки, точни и разбираеми. 

Внимава и за редица други неща:

 • Правопис и пунктуация
 • Стил и тон на писане, който отговаря на брандовите изисквания.
 • Разширява или намалява обема на съдържание според изискванията.
 • Започва параграф/изречение с най-важната информация.
 • Записва източници (references) при необходимост.
 • Проверява дали текстът се сканира лесно при четене.

Стъпка 6: Редакция на текста и стилистично оформяне

Идва ред и на финалната стъпка, която е редакция и стилистично оформяне на текста.

Тя може да включва някои от следните дейности:

 • Ръчна проверка за правописни и граматически грешки
 • Ползване на платен или безплатен софтуер за грешки
 • Корекция на грешките
 • Оформяне на подзаглавия с маркери H1, H2, H3 и т.н.
 • Проверка за плагиатство
 • Корекция на шрифтовете и размера на различните html елементи
 • Добавяне на семантични фрази, в случай че има налични такива
 • Подчертаване на определени думи и фрази (bold)
 • Включване на вътрешни линкове към други страници от сайта
 • Добавяне на визуални елементи като изображения, видеа, инфографики
 • Разписване на alt текстове
 • Оформяне на таблици, в случай че е необходимо
 • Премахване на излишни празни редове
 • Създаване на мета данни (title tag и meta description)

Фокусиран текст от книга през призмата на очила по време на редакция на финалния текст

Източник на изображението: Unsplash.com

Защо SEO съдържанието е важно за бизнеса?

Оптимизираното съдъжание е важно за бизнеса както от SEO гледна точка, така и от клиентска гледна точка.

Създаването на оптимизирано съдържание за уеб е в основата на всяка една SEO стратегия. А както знаем, целта на подобна стратегия е да подобри видимостта на сайта и да донесе повече органичен трафик към него, който да се трансформира в потенциални клиенти.

От една страна SEO съдържанието ще ви помогне да постигнете тази цел и да изведете сайта си на по-високи позиции в страницата с резултати. От друга страна обаче, трябва да помислите и за това, че колкото по-добра позиция заема сайта ви, толкова повече хора ще прочетат съдържанието, което сте публикували.

Гарантирайте, че създаденото съдържание е качествено и допринася за преживяването на потребителя. Осигурете завършек на търсенето на читателя, предоставяйки цялата необходима за него информация.

От това зависи дали ще спечелите доверието на читателя и дали той би се върнал към вас като потенциален клиент в бъдеще.

Доволни потребители след прочитане на полезно SEO съдържание, готови да поръчат услуга или продукт от бизнеса

Източник на изображението: Pexels.com

Подобни статии