SERP Acad - SEO оптимизация за търсачки: Ръководство за начинаещи

SEO оптимизация за търсачки: Ръководство за начинаещи

SEO (оптимизация на сайтове за търсачки) – една често пренебрегвана в миналото ниша на дигиталния маркетинг, която става все по-популярен и незаменим инструмент за всеки, търсещ развитие в интернет пространството.

Ако не сте чували за този термин, но искате да научите повече за него и не знаете откъде да започнете, то тогава това ръководство е точно за вас. В него ще покрием основите на SEO, търсещите машини и връзката между тях.

Потребител въвежда заявка за търсене в търсачката Google от мобилен телефон

Източник на изображението: Unsplash.com

Кратка легенда на термини и съкращения

Преди да се гмурнем в по-детайлен поглед над оптимизацията за търсачки обаче, е необходимо да разясним няколко важни термина и съкращения, които всеки трябва да знае.

За целта създадохме кратка легенда:

 • Търсеща машина/уеб търсачка – онлайн софтуер за извличане, съхранение и предоставяне на информация
 • SEO (англ. Search Engine Optimization) – оптимизация на сайтове за търсачки
 • SERP (англ. Search Engine Results Page) – страница с резултати от търсенето
 • Потребител – човек, който използва търсачката или даден сайт.
 • Intent (намерение) – идеята (намерението), с която потребител въвежда заявка.
 • Заявка – дума или комбинация от думи, които потребителят въвежда в полето за търсене.
 • Ключови думи – ключовите думи са думи или фрази, които са фокус на няколко сходни заявки.
 • Алгоритъм – формула или набор от правила, които търсачките използват при определяне класирането уеб страници.
 • Мета заглавие и мета описание – зададените за конкретната уеб страница заглавие и описание, които се визуализират в страницата с резултати. 
 • Органичен трафик – брой потребители, които достъпват до даден сайт/страница чрез кликване на неплатен резултат в търсачката.
 • Вътрешни връзки – линкове (хипервръзки) между вътрешните страници на сайта
 • Обратни връзки – външни линкове (хипервръзки) от други сайтове към вашия сайт.

Какво е оптимизацията за търсачки?

След като уточнихме най-основните термини и тяхното значение, е време да поговорим за това какво точно е SEO.

Оптимизацията на сайтове за търсачки представлява набор от практики, които се използват с цел подобряване видимостта на даден уебсайт в онлайн търсачки като Google, Bing и Yahoo. 

Видимостта, от своя страна, се определя спрямо това къде точно се визуализира страница от сайта ви в SERPs при въвеждане на заявка от страна на потребителя. Колкото по-добре е оптимизирана една страница, толкова по-добре (или нависоко) се класира в резултатите. Това, съответно, ѝ дава по-голям шанс да бъде отворена от потребител.

Как изглежда процесът на търсене?

Като процес можем да си представим следното:

 • Потребител отваря търсачка с конкретна цел.
 • Потребител въвежда своята заявка в полето за търсене.
 • Търсачката генерира подходящи според алгоритъма резултати.
 • Резултатите се визуализират в SERPs.
 • Потребителят вижда мета заглавията и мета описанията на класиралите се страници.
 • Потребителят избира подходяща страница и я отваря, като така достига до съдържанието.

Води ли SEO до по-добър органичен трафик?

Ако избраната от потребителя страница е достигнала до позицията си благодарение на оптимизация за определена ключова дума, а не на платена реклама, то тогава тя се приема за т.н. “органичен резултат”. Всички потребители, които кликват на този резултат, се считат за “органичен”, или още наричан “безплатен”, трафик на сайта.

Какви са целите на потребителя и на оптимизирания сайт?

Разбира се, целта на потребителя, а в този смисъл – и на сайта, не приключва с посещението на уеб страница. Крайният резултат често зависи от първоначалното намерение, което може да е различно по характер.

Потребителското намерение може да се раздели на 4 групи:

 • Информационно намерение – намиране на обща информация за даден въпрос или тема
 • Навигационно намерение – търсене на конкретен обект, локация, бранд, сайт или страница
 • Търговско-изследователско намерение – откриване на подходящо решение
 • Транзакционно намерение – закупуване на продукт или услуга

Добре оптимизираната страница се съобразява не само с търсената ключова дума, но и с намерението на потребителя, въвеждащ заявката. По този начин тя носи истинска стойност както за него, така и за търсачката.

Кой има нужда да научи повече за SEO?

Казано с няколко думи – базовите познания в SEO сферата са полезни за всички, които имат професионален допир с онлайн пространството. Под базови познания имаме предвид това да сте наясно какво представлява оптимизацията за търсачки, как работи, защо е важна и с какво помага на уебсайтовете.

SEO техниките за напреднали вече засягат по-тесен кръг от хора, като най-често това са собствениците на онлайн бизнеси и електронни магазини, маркетинг екипи, блогъри и, разбира се, тези, които искат да специализират в оптимизацията на сайтове за търсещи машини.

Ето и един по-подробен списък с примери:

 • Бизнес собственици
 • Маркетинг специалисти
 • Създатели на съдържание и копирайтъри
 • Уеб разработчици
 • Предприемачи
 • Фрийлансъри
 • Блогъри и влогъри
 • Дигитални маркетинг специалисти
 • Онлайн търговци
 • Хора, желаещи да се развиват в областта на дигиталния маркетинг
 • Хора, търсещи възможност за дистанционна работа
 • Организации с нестопанска цел
 • Студенти и преподаватели
 • Всеки с онлайн присъствие.

Група от начинаещи, които искат да научат повече за SEO оптимизация на търсачки

Източник на изображението: Pexels.com

Как работи една търсеща машина?

Търсещите машини представляват бази данни, съхраняващи уеб информация. Тяхната основна цел е да предоставят най-релевантните и полезни за потребителя резултати. 

Това постигат посредством няколко стъпки:

 • Обхождане – първо откриват уебсайта и разглеждат (обхождат) страниците му.
 • Индексиране – след това се опитват да разберат съдържанието и да го съхранят (индексират) в базата данни.
 • Класиране – накрая използват алгоритмична формула, за да оценят (класират) страниците спрямо заявката на потребителя.

Връзка между SEO и търсачките

Оптимизацията на сайтове има допирни точки с всички три нива от работата на търсещите машини. Но нека да разгледаме какви точно са те.

При обхождане

Съществуват различни SEO техники, които ускоряват процеса на откриване на сайта и страниците му от търсачката. Такива могат да бъдат например конкретни ограничения и разрешения, оптимизиране на архитектурата (структурата) на сайта и генериране на вътрешни и обратни хипервръзки.

При индексиране

Други SEO похвати пък се фокусират върху това да улесняват процеса на индексиране. Те могат да бъдат разнообразни и да варират според конкретния случай. Едни от често срещаните техники са идентифициране и корекция на страници, връщащи съобщение за грешка, както и управление на мета данните.

При класиране

На трето, но не на последно място, SEO се стреми към по-добро класиране на страниците, или казано с други думи – към това търсачката да “предпочете” и покаже вашия сайт пред останалите. Това се постига чрез работа върху оптимизация на факторите, засягащи ранкинг сигналите на алгоритъма на търсачката (като например тези на Google). 

На този етап се сливат комбинация от различни методи, умения, опит и непрестанно проучване за постоянно променящия се пейзаж в индустрията.

Въпреки това, можем да разделим основните ранкинг сигнали в 3 категории:

 • Качествено, релевантно и често опреснявано съдържание
 • Потребителско изживяване в страницата/сайта
 • Линкове (както вътрешни, така и външни).

Видове процеси в SEO

Подобно на категориите на ранкинг сигнали, основните процеси в SEO могат да бъдат разделени на видове спрямо основната си цел.

Основните видове са три:

Трите звена са пряко свързани и не могат да съществуват ефективно едни без други.

Техническо SEO

Оптимизацията на технически параметри често изисква тясна колаборация между дизайнери, уеб разработчици и SEO специалисти. 

Фокус на този вид процеси е да се подобри потребителското изживяване на сайта и да се улеснят търсачките при обхождане и индексиране

Това може да стане посредством различни похвати, като например оптимизация на скоростта на зареждане, отстраняване на технически грешки, подобряване на достъпността от различни устройства и други.

Техническото SEO е своеобразната основа, върху която се изграждат останалите етапи от цялостната оптимизация на сайта.

Семантично SEO

Този процес неминуемо изисква изграждането на целенасочена и съобразена с бизнеса контент маркетинг стратегия.

Това включва проучване и анализ на ключови думи, както и планиране за създаване на нови страници или промяна на вече съществуващи такива. В една добре изготвена стратегия се съдържат подробности като например каква ще бъде таргетираната ключова дума, каква ще бъде темата и на какви въпроси ще се отговаря в нея.

На база вече изготвена стратегия, започва работата и на авторите на съдържание и копирайтърите. Честото обновяване или създаването на “свежо” съдържание е точно толкова важно за търсачките, колкото и качеството и полезността на написания текст.

Без да се създава съдържание сайтът не само няма как да достигне до потребителите, но и би бил непотребен за тях.

Промотиране на съдържанието

След като вече разполагаме с качествено съдържание, отговарящо на въпросите на потребителите, е време да им помогнем да го намерят.

На този етап се работи върху набирането на обратни връзки (изграждане на линкове) към страниците и споделянето на съдържанието в социални медии. Паралелно с това се работи и върху външни фактори, които също помагат на класирането на сайта.

Този процес играе ключова роля при създаването на доверие от страна на търсачките и потребителите, като едновременно с това допринася пряко за повишаване органичния трафик на сайта.

Репрезентация на 3-те взаимосвързани процеса в SEO - техническо, семантично и промотиране на съдържанието

Източник на изображението: Pexels.com

Как да научите повече за оптимизацията на сайтове?

Един от най-добрите начини, чрез които можете да си осигурите структурирано и подкрепено с факти обучение, е да се запишете в SEO курса на SERP Acad. – първата SEO академия в България. 

Нашите експерти в сферата на оптимизацията за търсачки предлагат комбинация от теоретични и практически обучения, подходящи както за начинаещи, така и за напреднали.

Подобни статии